Krav
 

HISTORIK

Verksamheten startade år 1977, då två kvigor och en tjur av SRB-rasen kom till gården. Under följande år fortsatte uppfödningen av kalvar till slakt. 1979 på hösten stod ”fjöset” nästan helt klart, då det den 5/12-79 brann ner till grunden. Inga av de då sju kalvarna hade hunnit flytta in, så inga djur kom till skada. De fick övervintra inackorderade på en annan gård.

Därefter inleddes ett stort arbete med att bygga upp den nedbrunna ladugården samt att vidareutveckla djurhållningen. När lagår’n två år senare stod klar, fick gården en ny inriktning. Uppfödning av kvigor till två månader före kalvning startade. Kvigkalvarna hämtades hos en mjölkbonde i byn vid sju veckors ålder. I snitt levererades 12 kvigor per år, men 1986 blev en kviga kvar varför mjölk levererades från gården under en tid. När mjölkbonden som levererade kalvarna slutade 1992, avslutades verksamheten med kvigkalvar.

Nu inleddes istället en inriktning på dikor med kalvar. Två stycken dikor av en blandras av Charolais och Hereford inköptes från Delsbo i maj 1991. Det var dessa kor som djurbesättningen idag härstammar från.

År 1994 lades produktionen om till ekologisk djurhållning och växtodling KRAV. Perioden som korna och kalvarna betat fritt på skogen (helt utan stängsel) har utökats från två månader till fem månader. Sedan år 1998 har all kalvning skett fritt på skogen. Idag föds mellan 20 och 25 kalvar på fäbodbetet. Under de senaste åren har djuren utrustats med pejl, för att de lätt skall kunna lokaliseras för den dagliga tillsynen. Från och med 2011 togs även den nya GPS tekniken i bruk vilket gör sökandet efter djuren mycket lättare.