Vår historia​

Verksamheten startade år 1977, då två kvigor och en tjur av SRB-rasen kom till gården. Under följande år fortsatte uppfödningen av kalvar till slakt. 1979 på hösten stod ”fjöset” nästan helt klart, då det den 5 december 1979 brann ner till grunden. Turligt nog hade ingen av de då sju kalvarna hunnit flytta in, så inga djur kom till skada. De fick övervintra inackorderade på en annan gård den vintern.

Därefter inleddes ett stort arbete med att bygga upp den nedbrunna ladugården samt att vidareutveckla djurhållningen. När lagår’n två år senare stod klar, fick gården en ny inriktning. Uppfödning av kvigor till två månader före kalvning startade. Kvigkalvarna hämtades hos en mjölkbonde i byn vid sju veckors ålder. I snitt levererades 12 kvigor per år, men 1986 blev en kviga kvar och kalvade varför mjölk levererades från gården under en tid. När mjölkbonden som levererade kalvarna slutade 1992, avslutades verksamheten med kvigkalvar.
Nu inleddes istället en inriktning på dikor med kalvar. Två stycken dikor av en blandras av Charolais och Hereford köptes in från Delsbo i maj 1991. Det är dessa kor som djurbesättningen idag härstammar från.

År 1994 lades produktionen om till ekologisk djurhållning och växtodling och vi gick med i KRAV. Perioden som korna och kalvarna betat fritt på skogen (helt utan stängsel) har utökats från två månader till fem månader. Sedan år 1998 har kalvningningarna skett fritt på skogen. Idag föds mellan 20 och 25 kalvar på fäbodbetet. Under de senaste åren har djuren utrustats med pejl och GPS, för att de lätt skall kunna lokaliseras för den dagliga tillsynen.

Från och med 2016 har vi sålt djur till Härjedalens kommun i projektet ”Ko på rot” även känt i övriga Sverige som ”Härjedalskor” vilket resulterar i att de kommunala köket får ett lokalt och klimatsmart kött till sin verksamhet.
Under 2021 påbörjades det senaste nyheterna i vår verksamhet, då Paula gick en utbildning i regenerativt lantbruk, vilket gör att vi kommer att försöka bli mer och mer regenerativa på gården. I april 2022 omstrukturerades även lantbruket till att bli ett aktiebolag, Per-Hans Lantbruk AB.